Privacyverklaring

Praktijk Veerle Jacobs, hierna te noemen PVJ, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78426642 hecht veel belang aan jouw privacy. Deze privacyverklaring legt uit hoe PVJ omgaat met vertrouwelijke informatie en de bescherming van jouw persoonsgegevens. PVJ houdt zich hierbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en WGBO.

Verwerking van persoonsgegevens

PVJ verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig voor een goede dienstverlening. Het gaat hier om de volgende gegevens: naam en voornaam, leeftijd, emailadres, telefoonnummer en gespreksaantekeningen.

Doeleinden verwerking

PVJ verwerkt jouw persoonsgegevens met als doel:
– het uitvoeren van de behandeling en facturering
– het onderhouden van contact indien dit nodig is ten behoeve van onze dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden

PVJ deelt persoonsgegevens met derden uitsluitend in overleg én met jouw schriftelijke toestemming als dat in het kader van de behandeling is aangewezen bijvoorbeeld voor een doorverwijzing.

Beveiliging

PVJ waarborgt de beveiliging van jouw persoonsgegevens door middel van passende technische en organisatorische maatregelen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Bewaartermijn

PVJ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk én verplicht is voor de doeleinden waarvoor ze deze persoonsgegevens van jou heeft gekregen. Zonder tegenbericht van jou bewaart PVJ je gegevens 3 jaar gerekend vanaf ons laatste gesprek. Indien er sprake is van medisch handelen tijdens het traject, dan ben ik volgens de WGBO verplicht om je dossier 20 jaar te bewaren. PVJ vernietigt het dossier als je daar schriftelijk om vraagt.

Recht op inzage

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen uit je dossier. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PVJ. Neem in dat geval contact op.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PVJ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.